Reactie op VSO nav de beleidsreacties op het rapport van de Onderzoeksraad brand bij Chemie Pack

Opstelten heeft op 7 februari zijn reactie aan de Tweede Kamer gestuurd op het Verslag van een Schriftelijk Overleg van uw Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk” (Kamerstuk 26956, nr. 116) en over de onderdelen van de brief over rampenbestrijding en crisisbeheersing die de aanvullende kabinetsreactie op het bovengenoemde rapport behelzen (Kamerstuk 26956, nr. 126).  

Print Friendly and PDF ^