Reactie minister Opstelten op uitzending Nieuwsuur: 'Geheime witwasdeal Teeven en crimineel'

Gisteren besteedde televisieprogramma Nieuwsuur aandacht aan de zaak H. Volgens het programma zou de huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, in 2000 als officier van justitie een heel opmerkelijke deal hebben gesloten met drugcrimineel Cees H. De op Luxemburgse rekeningen verstopte miljoenen van H. werden witgewassen door justitie, terwijl de Belastingdienst overal buiten werd gehouden.

'Witwasoperatie'

"Het gaat om een ontnemingsschikking waarin drugscrimineel Cees H. op het eerste gezicht 750.000 gulden aan de Staat betaalt. Maar uit de rest van de schikking blijkt dat het er feitelijk geld wordt witgewassen ten gunste van de crimineel. De deal regelde namelijk dat miljoenen zwart geld door justitie werden teruggestort aan de drugscrimineel. Belastingvrij, want in de schikking is de voorwaarde opgenomen de Belastingdienst niet wordt geïnformeerd. Deskundigen oordelen hard over de schikking." "Dit is een witwasoperatie", stellen de hoogleraren belastingrecht Jaap Zwemmer en Guido de Bont in Nieuwsuur vast.

Reactie Opstelten

"In antwoord op Kamervragen heeft toenmalig minister Korthals van Justitie op 15 april 2002 geschreven dat hij in 1999 bekend was met het feit dat met H. onderhandelingen werden gevoerd. In het kader van de beantwoording van deze Kamervragen is de minister in 2002 over de schikkingsovereenkomst door het College geïnformeerd. De uiteindelijke schikkingsovereenkomst is in 2000 aan de waarnemend voorzitter van het College van Procureurs-Generaal voorgelegd. Er is namens het College met deze schikkingsovereenkomst ingestemd. De schikking was in lijn met de toen geldende wet- en regelgeving.

Het betreft een schikkingsovereenkomst die betrekking heeft op strafbare feiten gepleegd in de periode 1989-1991. Ten tijde van de totstandkoming van deze schikking in 2000 was het OM er niet toe gehouden een dergelijke overeenkomst ter instemming voor te leggen aan de minister van Justitie. In 2001 heeft de minister in een brief naar aanleiding van de bouwfraude aan de Kamer aangegeven dat de regelgeving omtrent hoge transacties, inclusief ontnemingsschikkingen, te zullen aanpassen. Begin 2002 is dit gebeurd, waarbij grensbedragen in de aanwijzing van het OM genoemd. In de huidige tijd zou daarom deze ontnemingsschikking wel aan de minister ter instemming zijn voorgelegd."

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^