Eerste Kamer akkoord wetsvoorstel aanpak fraude met identiteitsbewijzen

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met het Wetsvoorstel identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeeldenHet voorstel is op 4 juli 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en SP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel verbetert in het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheden voor fraudebestrijding met identiteitsbewijzen en de identificatie van verdachten en veroordeelden. De regering wil hiermee fraude met identiteitsbewijzen terugdringen en de betrouwbaarheid van deze bewijzen handhaven.

Met dit voorstel wordt naast fraude met reisdocumenten ook fraude met identiteitsbewijzen strafbaar. Ook komt er een verbod van fraude met biometrische kenmerken en biometrische persoonsgegevens. Daarnaast krijgen overheidsorganen in de strafrechtketen de mogelijkheid om het Burgerservicenummer te gebruiken voor het uitwisselen van informatie over justitiabele met instanties buiten de strafrechtsketen.

Print Friendly and PDF ^