Rb veroordeelt verdachte wegens het valselijk opmaken van PGB-formulieren, facturen en kasadministratie, witwassen en het verduisteren van geldbedragen

Rechtbank Overijssel 23 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3542

Verdachte heeft, met behulp van haar mededader, bijna twee jaar lang zorguren gedeclareerd waarop zij geen recht had. Deze gelden heeft zij vervolgens verduisterd en geprobeerd de criminele herkomst ervan te verhullen. Door zo te handelen hebben verdachte en haar mededader misbruik gemaakt van zorgafhankelijke mensen die vertrouwen hadden in haar en haar thuiszorginstelling. Deze personen hebben niet de zorg ontvangen die ze nodig hadden. Daarnaast zijn zij ook blootgesteld aan een financieel risico omdat de budgetverlener, het geld dat niet is besteed aan daadwerkelijke zorg, in beginsel van hen kan terugvorderen. Voorts is er sprake van misbruik van gemeenschapsgeld waarbij verdachten geen oog hebben gehad voor de schadelijke gevolgen hiervan voor de regeling van de PGB’s en de mensen die met behulp daarvan juist op een adequate manier in hun zorgbehoefte konden voorzien.

Bewezenverklaring

feit 1, feit 2 en feit 3: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 4: medeplegen van verduistering, meermalen gepleegd;

feit 5: medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^