Rb veroordeelt verdachte tot zes maanden gevangenisstraf voor het als ambtenaar opzettelijk geld dat hij in zijn bediening onder zich heeft verduisteren, meermalen gepleegd

Rechtbank Overijssel 10 februari 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:743

Verdachte heeft tijdens zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst in een periode van ruim een jaar meermalen geld dat toekwam aan belastingplichtigen verduisterd. Verdachte heeft in zijn hoedanigheid van beëdigd ambtenaar op grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie bij de Belastingdienst.

Verdachte heeft het adequaat functioneren van de Belastingdienst schade toegebracht. Daarbij is niet alleen de Belastingdienst financieel benadeeld, maar ook belastingplichtigen hebben nadeel ondervonden.

De rechtbank weegt mee dat verdachte op een slinkse en sluwe manier te werk is gegaan waarbij de keuze van de slachtoffers – op de laatste keer na – goed doordacht is. Immers met name belastingplichtigen met buitenlands klinkende namen die al een schuld hadden aan de Belastingdienst en die bij een teruggave of toekenning van een toeslag toch geen betaling aan henzelf verwachtten, waren de dupe.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^