Rb: Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen

Rechtbank Utrecht 6 december 2012, LJN BY5467 Verdachte heeft deel genomen aan een georganiseerd verband, waarin gebruik werd gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Spanje dan wel Italië, waaraan bedrijf 1/medeverdachte 2 – op papier – goederen leverde. Verdachte was bij alle bedrijven in Spanje en Italië betrokken en wist zodoende dat deze bedrijven in werkelijkheid geen goederen van bedrijf 1 ontvingen. De goederen werden in werkelijkheid (voor een groot deel) aan onbekend gebleven derden geleverd. Hierdoor ontstond een belastingvoordeel. Om het te doen lijken alsof de goederen wel door de bedrijven in Spanje en Italië werden afgenomen, werden er facturen op naam van deze bedrijven gemaakt. Deze facturen werden vervolgens voldaan, maar niet voordat eerst een geldtransport naar Spanje respectievelijk Italië had plaatsgevonden.

Door zijn sturende rol binnen de diverse bedrijven in Spanje en Italië heeft verdachte zich meerdere malen en gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het bovenstaande. Met zijn handelen is de fiscus en daarmee ook de Staat der Nederlanden en de samenleving voor een aanzienlijk geldbedrag, (door de rechtbank begroot op € 913.672,00, zijnde 19/119 x € 5.722.472,00) benadeeld.

Om de schijnconstructie in stand te houden heeft verdachte medeverdachten medeverdachte 6 en medeverdachte 5 deel laten nemen binnen de organisatie. Zowel medeverdachte 6 als medeverdachte 5 hadden een buitenlandse firma op hun naam staan, waaraan door bedrijf 1 werd gefactureerd. Ook zorgden zij ervoor dat er gelden op de rekeningen van deze firma’s terechtkwam, waarmee de facturen konden worden voldaan. Verdachte had hierin een sturende rol. Door op een dergelijke wijze te handelen, heeft verdachte derden meegetrokken in zijn frauduleuze handelwijze. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij op een dergelijke wijze heeft gehandeld.

Bewezenverklaring

Ten aanzien van parketnummer 16/994035-07 Feiten 1 en 2: Telkens, medeplegen van valsheid in geschrift. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van parketnummer 16/995007-12 Feit 1: Het leidinggeven aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 21 maanden.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Zie ook

  • Wanneer is sprake van intracommunautaire leveringen waarvoor een nultarief geldt?

 

Print Friendly and PDF ^