Promotie: Optische regelnaleving - Handhaving & regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie

Op dinsdag 11 november 2014 promoveert Marieke Kluin, Docent Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift getiteld Optic Compliance - Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry (Optische regelnaleving -  Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie). In dit criminologische proefschrift onderzoekt zij regelnaleving en –overtreding in de chemische industrie in het Rotterdam-Rijnmond gebied, en de handhaving van Brzo-regelgeving door inspecteurs.

Opzet en conclusies onderzoek

In dit promotieonderzoek zijn de mogelijke relaties tussen regelovertreding, regelnaleving, organisatiecriminaliteit en veiligheid in de chemische industrie onderzocht. Het handhaven van regelgeving door Brzo-inspecteurs stond centraal. Het onderzoek omvat een multi-case studie waarin de regelnaleving van 15 Brzo-plichtige (chemische) bedrijven voor een periode van 10 jaar is geanalyseerd. Voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen en methoden gebruikt: documentanalyse, een vragenlijst en observatie van minimaal één gezamenlijke Brzo-inspectie bij elk bedrijf door Bevoegd Gezag Wabo (DCMR milieudienst), de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio.

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende hoofdconclusies worden getrokken: De beoordeling van de effectiviteit van handhaving is zeer complex. Of een onderneming de regels volgt wordt onder andere bepaald door een interactief proces tussen de onderneming en inspecteur, waarin zij elkaar wederzijds beïnvloeden.

Tijd en locatie

De openbare verdediging vindt plaats op dinsdag 11 november 2014 om 15:00 uur in de Aula van de TU Delft. Het lekenpraatje begint om 14.30 uur.

De promotoren zijn: prof.dr. B.J.M. Ale (Emeritus hoogleraar Faculteit Techniek Bestuur en Management, TU Delft), en prof.mr.dr. W. Huisman (VU Amsterdam).

Print Friendly and PDF ^