Proefschrift: Foreign Direct Liability and Beyond | Exploring the role of tort law in promoting international corporate social responsibility and accountability

door Liesbeth Enneking, Universiteit Utrecht Langzaam begint het besef door te dringen dat er mogelijk een normstellende en handhavende taak ligt voor beleidsmakers, wetgevers en rechters in westerse thuislanden van multinationale concerns ten aanzien van de (mogelijke) schadelijke gevolgen voor mens en milieu van hun activiteiten in het buitenland.

De afgelopen jaren hebben tientallen multinationale concerns dan ook te maken gekregen met civiele aansprakelijkheidsclaims naar aanleiding van hun beweerdelijke betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten- en milieunormen gepleegd bij de uitvoering van bedrijfsactiviteiten in gastlanden (zgn. ‘foreign direct liability cases’).

Centraal in deze studie staat de haalbaarheid van dit soort claims in de EU - en in het bijzonder in Nederland. De bestaande regels bieden in beginsel mogelijkheden voor het instellen van dit soort transnationale aansprakelijkheidsclaims tegen in de EU gevestigde multinationals, maar brengen ook bepaalde beperkingen met zich.

Klik hier voor het gehele proefschrift.

Print Friendly and PDF ^