Internationale organisatie opgerold op verdenking illegale dierenhandel

De recherche milieuteams van de politie in Noord-Holland en Utrecht hebben gisteren in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vier mannen aangehouden in een internationaal onderzoek naar illegale dierenhandel. De mannen worden ervan verdacht dat zij een criminele organisatie vormen, die zich op grote schaal bezig houdt met wereldwijde illegale dierenhandel, het witwassen van de inkomsten daaruit en valsheid in geschrift. Daarnaast hebben verdachten vermoedelijk de Europese regels overtreden, die verspreiding van dierziekten zoals vogelgriep moeten tegengaan. De politie en de NVWA doorzochten negen bedrijven en woningen in de provincies Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Utrecht.. In voorgaande weken zijn er al twee doorzoekingen in Oost-Europa geweest waarbij administratie in beslag is genomen.

De aangehouden verdachten komen uit de provincies Utrecht en Limburg. De hoofdverdachte heeft een legale dierenhandel, maar het vermoeden is dat hij daarnaast ook op illegale wijze handelt. Hij zou handelen in dieren waarvan de legale herkomst niet vast staat. De begeleidende documenten van de dieren worden vermoedelijk vervalst, zodat het lijkt of de dieren legaal verkregen zijn. Vervolgens verkoopt hij de dieren met veel winst. Onderzocht wordt ook of de verdachten zich bij de vangst en bij het transport van de dieren zich aan de geldende richtlijnen  hebben gehouden. Zo is het bijvoorbeeld het vangen van vogels met lijmstokjes strafbaar.

Grote schade

De handel in (beschermde) diersoorten is internationaal aan strikte regels gebonden in het verdrag Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Dit verdrag bevat afspraken over de wetgeving, de naleving en de controle van de internationale handel in bedreigde dieren en planten. Zo moeten beschermde diersoorten die internationaal verhandeld worden, begeleid worden door documenten waaruit de legale herkomst van de dieren blijkt. Dit om te voorkomen dat deze dieren op illegale wijze verhandeld worden. Daarnaast is het verboden om vogels uit het wild binnen het grondgebied van de Europese Unie te brengen.

Illegale handel in(bedreigde) dieren levert grote schade op aan de populatie van deze soorten, de leefomgeving, de natuur en de internationale rechtsorde. De regels zijn er om de diversiteit in flora en fauna te handhaven en diersoorten tegen uitsterven te beschermen. Nederland heeft als onderdeel van de internationale gemeenschap de plicht om de internationale rechtsorde te handhaven, onder meer door het bestrijden van deze vormen van criminaliteit en daarmee samenhangende ondermijnende activiteiten.

Beslag

Met de illegale handel van dieren hebben deze verdachten vermoedelijk veel geld verdiend. Zij hebben hiermee een concurrentievoordeel behaald ten opzichte van andere handelaren die zich wel netjes aan de regels houden. De NVWA heeft tientallen zeldzame vogels in beslag genomen, waaronder neushoornvogels en muskaatvinken.De Dienst Regelingen zorgt voor passende opvang en verzorging van de dieren.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^