Prinsjesdag: Robuuste aanpak cyberdreigingen

Organisaties in de vitale sectoren – zoals elektriciteit, gas, drinkwater en telecom, maar bijvoorbeeld ook financiën en de rijksoverheid – worden verplicht om melding te maken van digitale veiligheidsincidenten. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vindt naar verwachting plaats in 2016. Met deze wet wordt een stevige bodem gelegd onder het Nationaal Cyber Security Centrum. Ze stelt de NCSC in staat om de aanpak van cybersecurity, zoals die de afgelopen jaren is ingezet aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie 1 en 2, goed te borgen. De wet past in het streven van VenJ om de aanpak van cyberdreigingen up to date en effectief te houden.

Een robuuste aanpak van cyberdreigingen, weerbare burgers en bedrijven, alsmede een snelle respons bij incidenten, is nodig om veilige ICT-toepassingen te kunnen garanderen. Onmisbaar in een tijd waarin ICT een steeds belangrijkere rol vervult in de samenleving en een essentiële voorwaarde is voor economische groei. Intensieve samenwerking tussen alle belanghebbende partijen – publiek én privaat, nationaal én internationaal – is bij deze aanpak essentieel.

Global Forum

In 2016 krijgt ook het Global Forum on Cyber Expertise concreet gestalte. Dit internationale forum voor internetveiligheid werd in april van dit jaar gelanceerd op de Global Conference on Cyber Space in Den Haag. Het moet leiden tot een bundeling van kennis en best practices, waar alle aangesloten landen van kunnen profiteren. Zo kan in internationaal verband effectief verder worden gewerkt aan een veilig digitaal domein. Inmiddels is het secretariaat van het GFCE in Den Haag van start gegaan en hebben al 42 landen zich bereid verklaard aan het forum deel te nemen. 2016 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de concrete uitwerking van een drietal initiatieven. Verhoging van de alertheid van internetgebruikers, het op verantwoorde wijze melden en afhandelen van lekken in hard- en software en de (verdere) ontwikkeling van Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs).

Cyber security is in 2016 ook één van de ambities tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Op de agenda staan onder meer het realiseren van een actuele EU Cyber Security Strategy en een meer geïntegreerde aanpak van cyber security en cyber crime.

Bron: Rijksoverheid

 

Print Friendly and PDF ^