Prinsjesdag: Kansspelen op de schop

Wie online een gokje wil wagen, kan dat straks veilig en verantwoord doen. In 2016 treedt naar verwachting de wet Kansspelen op afstand in werking. Met het reguleren van de markt voor online kansspelen wil het kabinet komen tot een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand. Nu nog nemen jaarlijks honderdduizenden Nederlanders deel aan online kansspelen, georganiseerd door aanbieders die niet gebonden zijn aan strikte eisen. Als de nieuwe wet van kracht is mogen online gokspelletjes alleen nog worden aangeboden door bedrijven die over een vergunning beschikken. Een belangrijke voorwaarde om voor zo’n vergunning in aanmerking te komen is dat de aanbieder duidelijke maatregelen neemt om spelers te beschermen tegen kansspelverslaving. Zo moeten ze de spelers (onder meer) wijzen op hun spelgedrag en hen bij risicovol gedrag dwingen tot matiging. Probleemspelers worden bijgehouden in een centraal register – en uitgesloten van verdere deelname. Op die manier wil het kabinet het aantal “risicospelers” en “probleemspelers” terugdringen.

Loterijen

In 2016 wordt ook het vergunningstelsel voor de loterijen herzien. Vanaf 2017 wil het kabinet ruimte bieden aan nieuwe loterij-initiatieven, die het maatschappelijk belang centraal stellen. Om de goede doelen loterijen meer (financiële) ruimte te geven voor vernieuwing van hun spelaanbod, gaat het verplichte afdrachtspercentage voor deze loterijen omlaag van 50 naar 40 procent. Deze innovatie moet leiden tot een spelaanbod dat beter aansluit bij de wensen van het publiek – en dus tot een hogere omzet. De verwachting is dat de financiële bijdrage van de loterijen aan de goede doelen op die manier minimaal gelijk zal blijven.

Casino’s

In 2016 vindt ook de parlementaire behandeling plaats van het wetsvoorstel voor de herinrichting van de casinomarkt. Het huidige Holland Casino, met 14 vestingen, zal worden gesplitst en onder voorwaarden worden verkocht. Het aangepaste Speelautomatenbesluit gaat naar verwachting nog eind dit jaar in consultatie.

Bron: Rijksoverheid

 

Print Friendly and PDF ^