Prinsjesdag: Fraudeaanpak krijgt stevige impuls

De aanpak van fraude krijgt in 2016 een stevige nieuwe impuls. Leveren de opsporingsdiensten dit jaar nog 1500 zaken van horizontale fraude aan bij het OM, de komende drie jaar moet dit aantal stapsgewijs toenemen tot 2300 per jaar. Bij horizontale fraude gaat het om fraudevormen waarvan burgers, bedrijven, financiële instellingen  of organisaties slachtoffer kunnen worden. Bijvoorbeeld oplichting van of door webwinkels, fraude met betaalmiddelen, acquisitiefraude, spooknota’s, verzekeringsfraude, dating- en loterijfraude, etc.

De aanpak van horizontale fraude is meerledig. Enerzijds streven VenJ en partners ernaar om deze vormen van fraude terug te dringen door effectieve preventie. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven beter bewust te maken van de risico’s die ze lopen en hen alerter en weerbaarder te maken. Ook stimuleert VenJ publieke en private partijen om barrières op te werpen, die het plegen van bepaalde vormen van fraude lastiger, of zelfs onmogelijk maken. Zoals het blokkeren van rekeningen van erkende fraudeurs, het weigeren van dienstverlening door (bijvoorbeeld) advocaten, notarissen, incassobureaus en deurwaarders en het uit de lucht halen van dubieuze websites.

Daar waar vormen van fraude zich toch voordoen, komt het strafrecht nadrukkelijk in beeld. De komende drie jaar zal het aantal fraudezaken dat jaarlijks bij het OM wordt aangeleverd met ruim 50 procent toenemen, van 1500 nu tot 2300 in 2018.

Gegevensuitwisseling

Een effectieve fraudeaanpak staat en valt bij een snelle, accurate uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties onderling en met betrokken partners. Bij verschillende partijen (publiek en privaat) bestaat nogal eens onzekerheid over de vraag welke informatie mag worden uitgewisseld, met wie en onder welke voorwaarden. Daarom werkt VenJ momenteel aan een heldere kaderwet voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de fraudebestrijding.

Bron: Rijksoverheid

 

Print Friendly and PDF ^