Preadviezen Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederlandnieuw

De verordening marktmisbruik is sinds 3 juli 2016 van kracht. Dit preadvies belicht deze verordening vanuit drie invalshoeken. Vanuit het Europese recht, vanuit de beursgenoteerde vennootschap en vanuit de belegger. U ontdekt praktische knelpunten en oplossingen. Een must voor wie zich in de wetenschap en praktijk bezighoudt met financieel recht.

De preadviezen sluiten aan bij de inwerkingtreding van de verordening marktmisbruik per 3 juli 2016 en de inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik per 11 augustus 2016. Deze recente Europese en nationale regelgeving roept een veelheid van vragen op over de betekenis en de interpretatie van voorschriften daaruit.

Fundamentele en kritische analyse

De preadviezen bieden een actuele, fundamentele en kritische analyse en beschouwing van essentiële onderdelen van de verordening marktmisbruik en de richtlijn marktmisbruik 2014. Prangende kwesties komen zowel vanuit een academisch als een praktijkgericht perspectief naar voren. De auteurs schuwen moeilijke onderwerpen niet en durven oplossingen aan te dragen voor interpretatievraagstukken. 

Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland vormt een belangrijke bijdrage aan de rechtsvorming en rechtsbeleving rond deze actuele regelgeving. Wie in zijn dagelijkse werkzaamheden met de regelgeving omtrent marktmisbruik en ander financieel recht te maken heeft, doet hier zijn voordeel mee.
 

Specificaties

  • Titel:  Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland | Preadviezen voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017
     
  • Prijs: € 42,50 incl. btw
     
  • Verschijningsdatum: 9 mei 2017
     
  • ISBN: 9789013141818

 

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer. 

 

Print Friendly and PDF ^