Pompe-reeks: Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland

In dit hoofdstuk van het boek 'Bijzonder strafrecht Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland' (Pompe-reeks 65) staat Antoinette Bakker (Universiteit Utrecht) stil bij de strafrechtelijke handhaving van het fiscale recht. 

Uitgangspunt is het materiële fiscale strafrecht, dat is neergelegd in Hoofdstuk IX van de AWR. “De strafbepalingen in de AWR staan echter niet geheel op zichzelf: zij worden mede beïnvloed door de Algemene bepalingen van het Wetboek van Strafrecht (art. 91 Sr). Het Wetboek van Strafrecht fungeert in dit geval dus eveneens als kenbron voor de fiscale delicten. Dat betekent dat de fiscale strafbepalingen vanuit twee regimes moeten worden beoordeeld: het fiscale en het strafrechtelijke. Dat vergt uiteraard kennis van beide rechtsgebieden en het kan tot frictie leiden als het gaat om de uitleg en interpretatie van bepaalde begrippen. Bovendien kent de AWR op het strafrechtelijke vlak een aantal afwijkingen ten opzichte van het commune strafrecht.”

Inhoud van het boek:

Deel I
Inleiding en historische ontwikkeling van het bijzonder strafrecht

Hoofdstuk 1 Inleiding
F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman en M.J.J.P. Luchtman / 3

Hoofdstuk 2 Historische ontwikkeling van het bijzonder strafrecht
J.A.E. Vervaele / 9

Deel II
Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch recht

Hoofdstuk 3 Algemeen
R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman en M.J.J.P. Luchtman / 41

Commuun strafrecht

Hoofdstuk 4 Valsheid in geschrift
L.M.J. Backx en D. van der Landen / 75

Hoofdstuk 5 Oplichting
D.V.A. Brouwer / 97

Economisch strafrecht

Hoofdstuk 6 De Wet op de economische delicten
B.F. Keulen / 115

Hoofdstuk 7 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
P.T.C. van Kampen / 143

Fiscaal strafrecht

Hoofdstuk 8 De Algemene wet inzake rijksbelastingen
G.J.M.E. de Bont en P. de Haas / 181

Hoofdstuk 9 Fiscale delicten
E.C.A. Bakker / 213

Financieel strafrecht

Hoofdstuk 10 De Wet op het financieel toezicht
R.M.I. Lamp / 241

Hoofdstuk 11 Marktmisbruik
M. Nelemans / 275

Deel III Algemene leerstukken van bijzonder strafrecht

Materieel strafrecht

Hoofdstuk 12 Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht
F.G.H. Kristen / 313

Hoofdstuk 13 Wederrechtelijkheid in het bijzonder strafrecht
M.J.J.P. Luchtman / 349

Hoofdstuk 14 Subjectieve bestanddelen
F. de Jong en E. Sikkema / 385

Hoofdstuk 15 Sancties
J.M.W. Lindeman / 417

Formeel strafrecht

Hoofdstuk 16 De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing
M.J. Borgers / 455

Hoofdstuk 16 De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing / 455

Hoofdstuk 17 Vervolging en berechting
M.J.A. Duker / 497

De auteurs / 541

Bron: Universiteit van Utrecht

Print Friendly and PDF ^