Nieuwe Handreiking Vrijstellingsbesluit Wbp

Deze handreiking bij het Vrijstellingsbesluit Wbp helpt om te beoordelen of een verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming persoonsgegevens of bij de functionaris voor de gegevensbescherming.

De vraag of een verwerking moet worden gemeld, is van belang voor vrijwel elke organisatie of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar ook anderen, bijvoorbeeld betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt, kunnen belang stellen in deze vraag.

Bron: CPB

Print Friendly and PDF ^