'Policing the police: het toezicht op de opsporing'

De terughoudendheid die de rechter hanteert in het sanctioneren van vormverzuimen, heeft geleid tot vragen over het toezicht op de opsporing en het bestaan van leemtes daarin. Dit artikel buigt zich over de vraag of de rechterlijke controle langs de weg van art. 359a Sv aangeduid kan worden als toezicht en wat dat toezicht inhoudt. Daarnaast wordt gekeken naar andere instanties die eveneens een toezichthoudende rol ten aanzien van de politie hebben.

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Delikt en Delinkwent.

 

Print Friendly and PDF ^