Overzicht Nederlandse zaken voor het EHRM

In 2012 werden door het Hof met betrekking tot klachten tegen Nederland

 • 838 nieuwe verzoekschriften ontvangen (2011: 915);
 • 859 verzoekschriften niet-ontvankelijk verklaard en/of van de rol geschrapt 
(2011: 485);
 • 1 klacht ontvankelijk verklaard (2011: 0);
 • 44 verzoekschriften aan de Regering ter kennis gebracht (2011: 20); en
 • 7 uitspraken gedaan (2011: 6).
 • 1 schikking (2011: 0) 
De genoemde uitspraken betroffen
 • 6 keer de constatering dat het EVRM was geschonden; (2011: 4) en
 • 1 keer de constatering dat het EVRM niet was geschonden (2011: 2).

Het totaal aantal bij het Hof aanhangige verzoekschriften in Nederlandse zaken bedroeg

 • 1.482 op 1 januari 2012 (2011: 1.334) en
 • 1.242 op 31 december 2012 (2011: 1.482).

Voorts zijn in 2012 door het Hof 179 verzoeken tot het treffen van een voorlopige maatregel ontvangen, waarvan er

 • 164 zijn afgewezen; (2011: 250)
 • 15 zijn toegewezen (2011: 37).

Van de zaken die tot en met 31 december 2012 aan de Regering zijn toegezonden, hetzij voor het maken van opmerkingen (observations) hetzij voor het beantwoorden van vragen, en die thans nog aanhangig zijn hebben er

 • 153 betrekking op het vreemdelingenrecht (2011: 234)
 • 20 betrekking op het strafrecht; (2011: 29)
 • 6 betrekking op het bestuursrecht (2011: 1)
 • 2 betrekking op het civiel recht; (2011: 0).

Lees meer:

Print Friendly and PDF ^