Overleg Tweede Kamer bouwregelgeving

Bijna de helft van de koolmonoxide-ongevallen gebeurt met cv-installaties, blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Onderszoeksraad constateert dat de aanleg en het onderhoud van cv-installaties niet altijd goed wordt uitgevoerd, waardoor regelmatig ongelukken gebeuren met jonge en periodiek onderhouden toestellen. Ook blijken koolmonoxidemelders lang niet altijd goed te werken. Het kabinet gaat hierover over met de sector in gesprek en neemt verschillende maatregelen om het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging terug te dringen.

BRANDVEILIGHEID SENIORENAPPARTEMENTEN

Het kabinet maakt zich verder zorgen over het risico van rookverspreiding in appartementsgebouwen waar vooral ouderen wonen. Ouderen die minder zelfredzaam zijn lopen nog meer gevaar.  De regering wil graag dat ouderen (en hun naasten) zich meer bewust zijn van brandrisico’s in de eigen woning. Bewoners zijn immers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun huis. De gemeente kan hier bijvoorbeeld tijdens een keukentafelgesprek aandacht aan besteden.

VEILIGE ZWEMBADEN

Minister Blok heeft besloten dat alle eigenaren van een overdekt zwembad voor 1 januari 2017 een veiligheidsonderzoek van de in het zwembad aanwezige staalconstructies moeten laten uitvoeren. Dit om te voorkomen dat bezoekers door bijvoorbeeld een vallende lamp lichamelijk letsel oplopen. Dat onderzoek moet aantonen dat alle staalconstructies veilig zijn en er geen staalconstructies aanwezig zijn op plaatsen waar staalbreuk kan leiden tot persoonlijk letsel. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en overgaan tot handhaving als een zwembad niet voldoet aan deze onderzoeksplicht.

ASBESTDAKEN

Er zijn nog steeds woningen met asbestdaken in Nederland. Er is subsidie beschikbaar voor de verwijdering van asbestdaken. Zowel particulieren, bedrijven als instellingen kunnen gebruikmaken van deze subsidie. Voor 2016 is er tien miljoen euro beschikbaar. De regering wil dat er in 2024 geen huizen met asbestdaken meer zijn.

VERGADERINFORMATIE

Op donderdag 29 september 2016 van 15.00 tot 17.00 uur overlegt de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over allerlei onderwerpen die met bouwregelgeving te maken hebben.

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly and PDF ^