'Overheidsaansprakelijkheid voor schending van de positieve verplichting om regelgeving uit te vaardigen'

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de overheid op grond van het EVRM verplicht is om regelgeving uit te vaardigen die activiteiten die een nadelige invloed op de door art. 2 EVRM, art. 8 EVRM en/of art. 1 Protocol 1 EVRM beschermde belangen (kunnen) hebben, reguleert. Het arrest-Kolyadenko e.a./Rusland bevat instructieve overwegingen over de aard en inhoud van deze verplichting in relatie tot art. 2 EVRM.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^