Over het spanningsveld tussen bestuursrechtelijk toezicht & mensenrechtelijke bescherming

De bundel Mensenrechten en toezichthouders gaat over het spanningsveld tussen bestuursrechtelijk toezicht en mensenrechtelijke bescherming en over de vraag hoe de vrije bewijsgaring in het bestuursrecht zich verhoudt tot de beginselen die voortvloeien uit de universele mensenrechten en zijn vastgelegd in het EVRM en het EU-Handvest.

Een aantal toezichthouders en ondernemingen die onder hun toezicht vallen laat in deze bundel hun licht schijnen over dit onderwerp. Hun bijdragen zijn voorzien van een wetenschappelijke beschouwing vanuit EVRM-oogpunt en vanuit het oogpunt van het toezichtrecht. Het boek schetst de huidige en recente toezichtpraktijk vanuit het perspectief van toezichthouders en onder toezicht staande bedrijven.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor wetenschappers, advocaten en andere geïnteresseerden in toezicht binnen de gezondheidszorg.

Mensenrechten en toezichthouders

Auteurs: Tom Barkhuysen, Anke Prompers, Wessel Moerman, Lourens la Roi, Cosmas Vesseur, Martijn van Woerkom, Julliet van Pomeren, Eva Dieben, Corinne van Angeren-Blanksma, Arthur van den Hurk, Nynke Bosma, Liane Cats en Jillian van der Giessen
Redacteuren: Jan-Koen Sluijs, Anne Marie de Koning en Coosje Peterse

Jaar van uitgave 2014 | 175 pagina's

978‐90‐8974‐863‐8 | paperback | 1e druk | € 40,00

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^