Oud-wethouder bestraft voor valsheid in geschrift

Een 61-jarige oud-wethouder van de gemeente Vlissingen heeft door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd gekregen voor valsheid in geschrift. Ook moet hij 10.000 euro betalen. De rechtbank spreekt hem vrij van het indienen van onjuiste declaraties.

Declaraties

De oud-wethouder was ten laste gelegd dat hij valse declaraties voor dienstreizen zou hebben ingediend. De rechtbank is van oordeel dat niet met voldoende zekerheid is vast te stellen dat hij de genoemde reizen in werkelijkheid niet heeft gemaakt. Ook is niet vast te stellen of de dienstreizen niet in het belang van de gemeente Vlissingen zijn gemaakt. Het onderzoek door de rijksrecherche is daartoe te beperkt geweest. De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat hij opzettelijk valse declaraties van deze dienstreizen heeft ingediend. De rechtbank spreekt de oud-wethouder dan ook vrij.

Aangifte verhuizing

Vanwege het vervallen van de pensionkostenvergoeding heeft de oud-wethouder de huur van een appartement in Vlissingen opgezegd. Vervolgens liet hij zich op een ander adres in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Vlissingen inschrijven als “inwoner” van Vlissingen, terwijl hij op dat adres nooit heeft verbleven. Hij had de verplichting om in de gemeente te wonen waar hij als wethouder was aangesteld. De rechtbank stelt vast dat hij valselijk en in strijd met de waarheid heeft aangegeven dat hij inwonend was op een adres in Vlissingen terwijl hij daar in werkelijkheid niet woonde. De man was ook niet van plan om gedurende zijn wethouderschap van de gemeente Vlissingen in die gemeente te gaan wonen. De rechtbank acht daarom valsheid in geschrift bewezen.

Publieke functie

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij dit feit gepleegd heeft in zijn functie van wethouder van de gemeente Vlissingen. Een publieke functie waar de inwoners van die gemeente vertrouwen in moeten kunnen stellen. Hij heeft hiermee zowel het vertrouwen van de burgers beschaamd, als het openbaar bestuur van de gemeente Vlissingen in diskrediet gebracht.
De officier van justitie had een geldboete geëist van 10.000 euro en een werkstraf van 150 uur.
Print Friendly and PDF ^