Oud-burgemeester Lingewaard transactie aangeboden

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft de oud-burgemeester van de gemeente Lingewaard, de heer  H.H. de Vries, een transactie aangeboden voor oplichting en valsheid in geschrifte.

In opdracht van de gemeente Lingewaard heeft KAFI Integrity (onderzoeksbureau integriteitszaken) gerapporteerd over onjuiste declaraties van de heer De Vries. Naar aanleiding van dit rapport, heeft  het Openbaar Ministerie de Rijksrecherche verzocht hiernaar een onderzoek in te stellen.Uit dit onderzoek blijkt dat de heer De Vries in de periode 2011-2012 16 onjuiste reisdeclaraties (niet gereisde reizen en autokilometers in plaats van treinkosten) heeft ingediend. Later heeft hij geprobeerd deze onjuistheid in zijn declaraties te herstellen,  maar vervolgens deze nieuwe declaraties geantedateerd.

De Vries was ten tijde van deze strafbare feiten  burgemeester van de gemeente Lingewaard. Een burgemeester is het boegbeeld van de gemeente. Diens integriteit moet buiten kijf staan. De handelwijze van De Vries is hier niet mee in overeenstemming. Daarom worden aan zijn handelen strafrechtelijke gevolgen verbonden. Bij de afdoeningsbeslissing heeft het Openbaar Ministerie ook rekening gehouden met het feit dat de oud-burgemeester zijn consequenties heeft getrokken en zijn ambt heeft neergelegd. De schade is reeds terugbetaald aan de gemeente.

De officier van justitie heeft de heer De Vries een geldelijke transactie aangeboden. Als hij deze niet tijdig betaalt, zal hij alsnog worden gedagvaard voor de terechtzitting van de rechtbank.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^