Eerste Kamer akkoord met Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Over vijf ingediende moties is ook op 17 december 2013 gestemd.

Het voorstel werd, op 19 november, met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt fraude in het stelsel van toeslagen en in de fiscaliteit te bestrijden door maatregelen te nemen om het toezicht te intensiveren, het boete- en strafrecht te verruimen en de invordering te versterken. Het voorstel is onder andere een reactie op de ‘Bulgarenfraude’ die eerder in 2013 aan het licht kwam.

Print Friendly and PDF ^