Opwaardering van het strafrecht: naar nieuw geloof in strafrechtelijke handhaving bij financieel-economische criminaliteit?

Al enige tijd lijkt een ommekeer gaande voor wat betreft de visie op de inzet van het strafrecht bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De laatste jaren blijken de desbetreffende kabinetten volop aandacht te schenken aan een stevigere aanpak van het fenomeen dat bekend is onder het containerbegrip financieel-economische criminaliteit, wat gelijk staat aan het eveneens vage en brede begrip 'fraude'.

In dit artikel wordt weergegeven waar deze verstrakking van de strafrechtelijke handhaving op het terrein van financieel-economische recht naartoe evolueert. Daarbij richten de auteurs zich met name op de strafrechtelijke afdoening van fraude in het kader van de financiële toezichtswetgeving. Achtereenvolgens richten de auteurs zich op de invloed vanuit Europa op een meer nadrukkelijke aandacht voor strafrechtelijke afdoening van het financiële recht, waarna kort wordt beschreven hoe fraude op dit terrein wordt aangepakt. Aansluitend wordt aandacht besteed aan de meer recente ideeën tot aanpassing van de mogelijkheden tot aanpak hiervan in het concept-wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit en de aanpassing van de oriëntatiepunten voor straftoemeting voor de rechtelijke macht. Tenslotte wordt de vraag opgeworpen naar de te verwachten uitwerking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit door middel van het strafrecht.

Lees verder:

  • Opwaardering van het strafrecht: naar nieuw geloof in strafrechtelijke handhaving bij financieel-economische criminaliteit? door A.R. Hartmann en R.P.A. Kraaijeveld in Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance nr. 2/3 juni 2013
Print Friendly and PDF ^