Oplichting: Verschillende gedaanten van de valse hoedanigheid

Deze bijdrage is het voorspel, een voorproefje op een boek in de reeks Praktijkwijzer Strafrecht. In dat boek bespreekt de auteur de kern van de commune fraudebepalingen: oplichting, valsheid in geschrift, verduistering en flessentrekkerij. De bespreking richt zich op het aanreiken van praktische handvatten voor de toepassing van de bepalingen. In de praktijk zien we een grote diversiteit aan frauduleuze handelingen. Vaak is dan de vraag of de gedraging strafbaar is en, zo ja, onder welke bepaling de gedraging is te brengen. Een in het oog springend bestanddeel is de valse hoedanigheid. Die wil ik in deze bijdrage belichten aan de hand van de vraag: hoe dient het bestanddeel ‘valse hoedanigheid’ in art. 326 Wetboek van Strafrecht te worden toegepast? Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^