'Op zoek naar consistentie. Bestraffing buiten de rechter om in strafrecht en bestuursrecht.'

Naast de rechter kunnen ook het Openbaar Ministerie en bestuursorganen straffen opleggen. De auteur, Jan Crijns (Universiteit Leiden), verkent, analyseert en plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het stelsel van buitengerechtelijke afdoening. Uitgangspunt is dat bij het vormgeven van het proces van buitengerechtelijke afdoening recht moet worden gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. Vanuit het perspectief van justitiabelen bekijkt de auteur wat de verschillen zijn tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking, of en in hoeverre deze zijn te rechtvaardigen en hoe de wetgever de keuze maakt tussen bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving. Afgesloten wordt met een aantal observaties ten aanzien van het fenomeen bestraffend bestuur, de bestuurlijke boete én de strafbeschikking, de afbakening tussen de afdoening langs de weg van het bestuursrecht en het strafrecht en de uniformering van de bestuurlijke boet en de strafbeschikking. De gegeven stand van zaken is volgens de auteur slechts een voorlopige; de ontwikkelingen op dit gebied zijn moeilijk te voorspellen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^