Eerste Kamer akkoord met Europees beschermingsbevel

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat EU-richtlijn 2011/88/EU inzake het Europees beschermingsbevel implementeert in het Wetboek van Strafvordering.

De richtlijn regelt de bescherming van slachtoffers door beschermingsmaatregelen die zijn opgelegd in de ene lidstaat ook in de andere lidstaat te laten gelden. Bij beschermingsmaatregelen moet gedacht worden aan: locatieverboden, contactverboden en benaderingsverboden. Een Europees beschermingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd als in de oorspronkelijke lidstaat al een nationale beschermingsmaatregel is vastgesteld. Andere dan beschermingsmaatregelen opgelegd door een andere lidstaat kunnen niet worden overgedragen.

Het wetsvoorstel is op 18 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Print Friendly and PDF ^