Ook een onherroepelijke uitspraak van een buitenlandse rechter moet worden aangemerkt als een veroordeling die aan de toepassing van art. 89 Sv in de weg staat

Rechtbank Gelderland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4423

Vastgesteld kan worden dat de zaak uit maart 2017, waar het in casu over gaat, niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, immers, verzoeker is voor dit feit onherroepelijk veroordeeld door een Poolse rechtbank tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 3 jaren. De raadkamer is van oordeel dat ook een onherroepelijke uitspraak van een buitenlandse rechter moet worden aangemerkt als een veroordeling die aan de toepassing van artikel 89 Sv in de weg staat.

Gelet op het voorgaande is de raadkamer van oordeel dat in dit geval niet is voldaan aan de wettelijke vereisten van artikel 89, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering om verzoeker een schadevergoeding toe te kennen voor de duur die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Verzoeker zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek. Voor zover het verzoek gaat over de kosten die zien op de zaak uit november 2016, is de raadkamer van oordeel dat deze zaak nog niet is afgedaan en daarom geen kosten kunnen worden toegewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.


Print Friendly and PDF ^