Ontvankelijkheid hoger beroep & laatste dag termijn op zondag

Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3223

Het middel klaagt dat het Hof de verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in het door hem ingestelde beroep.

Nu de laatste dag van de termijn om hoger beroep in te stellen op een zondag viel wordt deze ex art. 1.1 van de Algemene Termijnenwet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Het appel is ingesteld op die eerstvolgende dag zodat het Hof verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Er volgt vernietiging en terugwijzing.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^