Ontnemingsvorderingen & betalingsverplichtingen

Op 29 mei 2018 heeft de Hoge Raad een helder arrest gewezen over de mogelijkheid om de betalingsverplichting van een ontnemingsvordering hoofdelijk op te leggen. Het Hof had in deze zaak de verplichting tot betaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel hoofdelijk opgelegd aan twee echtelieden. Vaststond dat de veroordeelde en zijn toenmalige echtgenote samen een hennepkwekerij hadden en dat deze werd onderhouden door de toenmalige vrouw van de veroordeelde. De inkomsten uit deze kwekerij zouden worden gebruikt voor het aflossen van gezamenlijke schulden, dan wel om een bepaalde levensstandaard hoog te houden. Verder waren de echtelieden toentertijd in gemeenschap van goederen getrouwd.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^