'Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel en fiscaliteit: geen gelukkig huwelijk'

De verhouding tussen de ontnemingsmaatregel en de fiscale behandeling van criminele inkomsten en daarmee samenhangende kosten is gecompliceerd. In deze bijdrage wordt die complexiteit verduidelijkt door aan de orde te stellen dat de fiscale aftrekbeperking van criminele kosten verstorend kan werken en dat de fiscale behandeling van de ontnemingsvoordelen tot ongerijmdheden kan leiden. Tot slot wordt aangegeven dat een aangepaste louter fiscale behandeling eenvoudiger en evenwichtiger is. Lees verder:

 

Om dit artikel te kunnen raadplegen dient u te zijn geabonneerd op Strafblad. 

 

Print Friendly and PDF ^