Ontneming van voordeel verkregen uit de verkoop van met voorkennis gekochte aandelen

Rechtbank Amsterdam 4 december 2012, LJN BZ0302 Verdachte is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 4 december 2012 ter zake van de volgende strafbare feiten veroordeeld.

  1. Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 46, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer;
  2. Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16 van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen, opzettelijke begaan, meermalen gepleegd; en
  3. Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 5:48, zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht, opzettelijke begaan.

Standpunt OvJ

De officier van justitie is van mening dat het wederrechtelijk verkregen voordeel in zijn geheel kan worden toegewezen. Blijkens het door haar ter terechtzitting overgelegde requisitoir is de berekening van de OvJ gebaseerd op de winst die verdachte uit de verkoop van de aandelen (welke hij met voorkennis had gekocht) heeft verkregen.

Verweer verdediging 

De verdediging heeft betoogd dat niet kan worden gekomen tot de vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel, nu op grond van de vermenging van de aandelen niet geïndividualiseerd kan worden vastgesteld of de op 6 december 2006 en 5 januari 2007 verkochte aandelen dezelfde zijn als de aandelen die op 30 november 2006 zijn aangekocht.

Oordeel rechtbank 

In de onderliggende strafzaak is verdachte onder andere veroordeeld voor handel met voorkennis. Dit strafbare feit heeft verdachte gepleegd door zijn op 27 november 2006 gedane order tot de aankoop van 4.500 aandelen Seagull voor een limietprijs van € 2,22 per aandeel niet te annuleren op het moment dat hij, te weten op 29 november 2006, de wetenschap kreeg dat Seagull door Rocket werd overgenomen voor een bedrag van € 4,50 tot € 5,- per aandeel. Op 5 december 2006 is vervolgens bekend gemaakt dat Seagull en Rocket een intentieverklaring hebben ondertekend dat Rocket honderd procent van de aandelen van Seagull gaat kopen tegen een bedrag van € 4,68 per aandeel. Na deze bekendmaking is het aandeel van Seagull gestegen naar € 4,33. Hierop heeft verdachte zijn aandelen verkocht.

Nu verdachte na het moment dat bij hem de wetenschap van de overname van Seagull door Rocket bekend was, slechts 4.500 aandelen heeft gekocht en hij kort daarna 4510 aandelen heeft verkocht, zal ten voordele van verdachte bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel er vanuit worden gegaan dat verdachte de 10 vóór 30 november 2006 gekochte aandelen voor de hoogste prijs heeft verkocht, zodat voor de berekening van het voordeel ervan wordt uitgegaan dat hij op 6 december 2006 1.990 aandelen heeft verkocht voor een bedrag van € 4,33. Het totaalbedrag op 6 december 2006 bedraagt derhalve € 8.591,75 (1.990 x € 4,33 - € 24,95).

In totaal heeft verdachte voor een bedrag van € 19.384,90 (€ 8.591,75 + € 10.793,15) aan aandelen Seagull verkocht. De winst die verdachte door de verkoop van de aandelen heeft gemaakt bedraagt € 9.405,10 (€ 19.384,90 - € 9.979,80).

De aan- en verkoop van de aandelen Seagull, waarop de vordering betrekking heeft, zijn steeds via de Keytrade Bank gegaan. Ten tijde van de datum van aankoop, te weten 30 november 2006, was de waarde per aandeel ongeveer € 2,20. Op 5 december 2006, na bekendmaking van overnameplannen door Rocket, is de waarde van het aandeel Seagull gestegen naar € 4.33. De aandelen die verdachte op 30 november 2006 heeft gekocht, zijn door deze prijsstijging meer waard geworden. Derhalve heeft verdachte voordeel genoten. Verdachte heeft vervolgens deze aandelen ook voor die hogere prijs verkocht. Bij de beoordeling of sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel is ten voordele van verdachte rekening gehouden met de verkoop van 10 reeds vóór 30 november 2006 aangekochte aandelen die heeft plaatsgevonden tegelijkertijd met de verkoop van de aandelen waarop de vordering betrekking heeft. Van verdere vermenging van aandelen Seagull is geen sprake, nu het Keytrade depot van verdachte na deze verkooptransacties geen aandelen Seagull meer bevatte.

Het voorgaande brengt met zich dat verdachte door middel van voornoemd strafbaar feit voordeel verkregen dat de rechtbank schat op € 9.405,-.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^