Onderzoeksplicht bodemverontreiniging bedrijfsterreinen

Per 1 juli 2013 is de Wet bodembescherming gewijzigd en is een wettelijke onderzoeksplicht in het leven geroepen voor de eigenaar van een verontreinigd bedrijfsterrein. Dit heeft verregaande consequenties.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^