Een vergunning intrekken, geen sinecure

Naast vele bepalingen over het verlenen van een omgevingsvergunningen kent de Wabo ook enkele over het intrekken daarvan. In een uitspraak van 24 december 2013 heeft de Afdeling uitleg gegeven over de mogelijkheid om een omgevingsvergunning in te trekken om de reden dat deze al drie jaar niet wordt gebruikt. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat het hier een bevoegdheid betreft, waarvan het gebruik dus aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan worden getoetst. Die toetsing blijkt tamelijk indringend te zijn.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^