‘Onafhankelijk arts’ als alternatief voor fraudemeldplicht

Een onafhankelijk arts die bij vermoedens van zorgfraude inzage krijgt in medische dossiers en zo nodig patiëntgegevens geanonimiseerd kan doorspelen aan het Openbaar Ministerie (OM), de FIOD of de NZa. Het ministerie van VWS en de KNMG onderzoeken in de komende maanden of zo’n onafhankelijke artsenpool een serieus alternatief is voor het verplicht doorbreken van het medisch beroepsgeheim door artsen in strafrechtelijke onderzoeken naar zorgfraude. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^