OM wil bij Sonneborn ruim 450.000 euro ontnemen aan verdiensten behaald door handelen in strijd met vergunning

Het Openbaar Ministerie heeft op 23 januari in de rechtbank in Amsterdam geëist dat Sonneborn Refined Products B.V. een bedrag van 455.845 euro betaalt aan de staat. Dit bedrag heeft de verdachte volgens het OM verdiend door gedurende drie jaar een gasketel te gebruiken voor het productieproces terwijl dat volgens de vergunning niet was toegestaan.

Bij Sonneborn worden geraffineerde aardolieproducten gemaakt, dieonder meer worden gebruikt voor farmaceutische, cosmetische, voedings- en technische doeleinden. Uit het onderzoek door de provincie Noord Holland en de politie blijkt dat er een gasgestookte stoomketel op het terrein van het bedrijf in Amsterdam staat, die als reserve ketel wordt gebruikt. Deze gasketel mocht volgens de vergunning niet meer dan 500 uur per jaar gebruikt worden, omdat de gasketel niet aan de emissie eisen voldeed. Stookinstallaties moeten aan deze eisen voldoen om de luchtverontreiniging door zwaveloxiden, stikstofoxiden en stof te beperken, vanwege de problematiek van de verzuring van het milieu en met het oog op de kwaliteit van de buitenlucht.

Op 29 augustus 2014 heeft de RechtbankAmsterdam de verdachte veroordeeld voor het opzettelijk overtreden van de vergunning. De rechtbank heeft het bedrijf hiervoor een geldboete van 20.000,- euro opgelegd, waarvan 10.000,- euro voorwaardelijk.

Uit het financiële onderzoek blijkt dat de gasketel in 2009, 2010 en 2011 meer uren heeft gedraaid dan de maximale 500 uur per jaar. Het gaat om een totale overschrijving van bijna 2000 uren. Het bedrijf had volgens het OM het productieproces stil moeten leggen, zodra de gasketel het toegestane 500 uur criterium had overschreden. Het was daarna namelijk niet meer toegestaan om de gasketel te gebruiken. Ze hadden hier geen vergunning voor gekregen, ook niet wanneer ze die wel aangevraagd hadden. Deze stillegging is niet gebeurd in de jaren 2009 tot en met 2011.

Het OM stelt zich op het standpunt dat het aannemelijk is dat over deze periode wederrechtelijk verkregen voordeel is verdiend. Het wederrechtelijk verkregen voordeel bestaat volgens het OM uit de verdiensten van het bedrijf die in direct verband staan met het illegaal handelen. Het gaat om de bruto marge op de producten die met behulp van de gasketel boven de toegestane 500 uur zijn geproduceerd in de jaren 2009 tot en met2011, verminderd met de directe kosten die aan het productieproces verbonden zijn. In totaal gaat het om 455.845 euro. Het OM stelt dat het bedrijf dat terug moet betalen. Het illegaal handelen was volgens het OM structureel van aard, en herstel achteraf is niet meer mogelijk omdat de schadelijke milieu effecten al hebben plaatsgevonden. De uitstoot kan niet terug gedraaid worden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM
 

Print Friendly and PDF ^