Nu op NJBlog: 'The Dutch exception'

Door Taru Spronken The Dutch exception betreft het voorstel om de Richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman niet van toepassing te laten zijn op zogenaamde minor offences.

Spronken komt in dit artikel tot de conclusie dat de Europese besluitvorming door de grotere rol van het Europees Parlement en het tegenspel dat zij de Raad kan bieden na het verdrag van Lissabon veel spannender is geworden en dat het Nederlandse wetgevingsproces zich, waar het de rechtsbijstand in strafzaken betreft, heeft verplaatst naar het EU-niveau.

Het zou, in de optiek van Spronken, mooi zijn als onze nieuwe regering the Dutch exception zou loslaten voor die gevallen waarbij er sprake is van vrijheidsbeneming en bij de ZSM aanpak zou voorzien in adequate rechtsbijstand. Er is volgens haar niets tegen het snel afdoen van strafzaken, als er maar voldoende rechtswaarborgen ingebouwd worden, waarvan de rechtsbijstand van een advocaat de meest urgente is.

 

Dit artikel verschijnt in NJB 2012, afl. 37.

klik hier om het hele artikel nu al te lezen.

Print Friendly and PDF ^