Noot bij uitspraak over vaststelling wanneer sprake is van verhoor waarvoor cautieplicht geldt

In de uitspraak van 27 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2115) oordeelt de Afdeling dat naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld wanneer sprake is van een verhoor in de zin van art. 5:10 Awb en dat de verklaring die de betrokkene (voordien) onder dwang of zonder cautie heeft afgelegd niet mag worden gebruikt voor bestraffing. Rogier Stijnen bespreekt deze nieuwe lijn van de Afdeling.

Lees hier de volledige noot.

Print Friendly and PDF ^