Oplichter mag herkenbaar in beeld

Naar aanleiding van een nog uit te zenden aflevering van het programma Opgelicht?! spande X een kort geding aan om te voorkomen dat hij herkenbaar in beeld komt. X wordt in de aflevering als oplichter weggezet. De Tros meent dat het belangrijk is om de man herkenbaar in beeld te brengen om zo het publiek te kunnen waarschuwen voor hem. De rechter weegt in het het vonnis het belang van de Tros om zich kritisch, informerend en waarschuwend te kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken (in dit geval voortdurende oplichtingspraktijken) af tegen het belang van X om niet in zijn privacy te worden geschaad, waarbij uiteindelijk de waarschuwende functie van het programma wint het van het belang van de vermeende oplichter om niet herkenbaar in beeld te komen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^