Nieuwe editie Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Onlangs is alweer de vijfde editie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) uitgekomen. Deze editie bevat allereerst een redactioneel over de inaugurele rede die Roan Lamp op 9 oktober 2014 uitsprak ter gelegenheid van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar Financieel strafrecht aan de VU Amsterdam onder de titel ‘Denken over toezicht en straf na de financiële crisis’. Daarnaast is in de vijfde editie van TBS&H een artikel terug te vinden over het al dan niet rechterlijk toetsen van transacties en een artikel dat een analyse vormt van de tuchtrechtspraak voor accountants in zoverre het klachten betreft gerelateerd aan de (meldplicht van de) ongebruikelijke transactie. Het nummer wordt afgesloten met een noot bij HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:643, die ingaat op de vraag wat er moet gebeuren als materiaal op strafvorderlijk onrechtmatige wijze is verkregen. In dat verband wordt het beoordelingskader ten aanzien van bewijsuitsluiting van de belastingrechter vergeleken met dat van de strafrechter. Klik hier voor meer informatie.

 

Bovengenoemde artikelen zijn enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.

 

Print Friendly and PDF ^