NFI-bijeenkomst voor strafrechtadvocaten

Als gevolg van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen speelt het deskundigenonderzoek een steeds belangrijker rol in de rechtspleging. De Wet Deskundige in Strafzaken heeft de verdediging een verruiming gebracht in de mogelijkheden om al voor de terechtzitting deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Strafrechtadvocaten hebben meer mogelijkheden gekregen om (contra-)expertise aan te vragen. Het Nederlands Forensisch Instituut organiseert hierover een informatiebijeenkomst speciaal voor strafrechtadvocaten op dinsdag 26 februari. Wanneer kan een deskundigenonderzoek worden aangevraagd bij het NFI? Hoe gaat dit in zijn werk en wie betaalt het? En moeten de resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de magistratuur? Meriam Embregts, afdelingshoofd Juridische Zaken bij het NFI, geeft praktische en juridische informatie over het aanvragen van een deskundigenonderzoek. Daarnaast geven twee forensisch deskundigen van het NFI een kijkje in de keuken van het forensisch onderzoek.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Print Friendly and PDF ^