Netwerkbijeenkomst Impact van het Wetsvoostel Versterking positie curator

Eén van de wetsvoorstellen in de fraudepijler van de Herijking Faillissementsrecht (naast het wetsvoorstel bestrijding faillissementsfraude en het wetsvoorstel introductie civielrechtelijk bestuursverbod) betreft de versterking van de fraudesignalerende taak van de curator. Het wetsvoorstel is op 14 juli jl. bij de Tweede Kamer ingediend en zal op korte termijn plenair worden behandeld. Dit wetsvoorstel staat een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen. De meest in het oog springende wijziging is wellicht de wettelijke plicht van de curator om op aanwijzen van de rechter-commissaris vermoedens van fraude te melden of daarvan aangifte te doen. Hiermee krijgt de curator de rol van ‘fraudebestrijder’ toebedeelt. Om zijn nieuwe taak goed uit te voeren moet de curator wel de nodige informatie krijgen van de failliete boedel. Daarom worden de bestaande informatie- en medewerkingsverplichtingen aangescherpt en verduidelijkt.

Tijdens deze eerste netwerkbijeenkomst van Kennisplatform Faillissements-fraude.nl staat dit wetsvoorstel en met name de impact voor de praktijk centraal. Na een korte introductie van het wetsvoorstel zullen verschillende bij het wetsvoorstel betrokken stakeholders ingaan op de invloed van het wetsvoorstel – wanneer deze eenmaal wet is – op hun dagelijkse praktijk, de huidige knelpunten die ermee (dienen te) worden weggenomen, maar ook de nieuwe uitdagingen die deze wetgeving in hun optiek met zich mee zal brengen.

WAAR

Functioneel Parket Amsterdam (IJdok 163)

WANNEER

Dinsdag 24 november 2015 | 16.30 - 18.30 uur

VOOR WIE

Curatoren, rechter-commissarissen, officieren van justitie, medewerkers van politie en FIOD, wetgevingsjuristen, strafrechtadvocaten, forensische accountants, wetenschappers.

KOSTEN

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

 

Klik hier om aan te melden.

 

Print Friendly and PDF ^