'Nemo tenetur versus informatieverplichtingen: vragen staat vrij...?'

In HR 8 augustus 2014, NTFR 2014/2105 heeft de Hoge Raad een puzzelstukje toegevoegd aan zijn doctrine over het nemo-teneturbeginsel. Het arrest handelt over de samenhang tussen die doctrine enerzijds en de figuur van de informatiebeschikking anderzijds. Het arrest roept kritische vragen op over de nemo tenetur-doctrine die de Hoge Raad heeft geconstrueerd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^