Nederlands Juristenblad Aflevering 32, 21 september 2012

VoorafProf. mr. J.E.J. Prins Nieuw buitenlandbeleid voor de digitale wereld

Wetenschap Prof. mr. H.U. Jessurun d’Oliveira Dubbele nationaliteit Aan de persoon zelf de keus!

Dr. F.P. van Tulder, Mr. R.H. Kroon ‘Uitermate effectief?’ Beelden en feiten over misdaad en straf

Essay Prof. dr. B.E. Baarsma, Prof. mr. J.M. Barendrecht Mediation 2.0

Praktijk Mr. S.M. Diekstra Zwijgrecht militair bij vermeend wangedrag?

Rechtspraak

Hoge Raad (civiele kamer)

 • 7 september 2012, nr. 11/03672
 • 7 september 2012, nr. 11/03949
 • 7 september 2012, nr. 12/01231

Hoge Raad (strafkamer)

 • 26 juni 2012, nrs. 12/01629 H, 12/01630 H, 12/01631 H, 12/01632 H, 12/01633 H en 12/01634 H

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

 • 12 juli 2012, nr. Awb 10/131 en 10/139

Boeken

 • Gewogen oordelen Essays over argumentatie en recht
 • Schadensersatz im europäischen Privatund Wirtschaftsrecht Würzburger Tagung vom 11. und 12.6.2010
 • Constantijn de Grote Traditie en verandering
 • De samengestelde Besselink Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht

Tijdschriften

Europees recht

 • Common Market Law Review Nr. 4, 2012

Fiscaal recht

 • Juridisch up to Date Nr. 15, 30 aug. 2012
 • Weekblad voor Fiscaal Recht 141e jrg. nr. 6966, 6 sept. 2012

Handels- & economisch recht

 • Common Market Law Review Nr. 4, 2012
 • De Gemeentestem 162e jrg. nr. 7374, 29 aug. 2012
 • Maandblad voor Vermogensrecht 22e jrg. nr. 7/8, 2012
 • Rechtskundig Weekblad 76e jrg. nr. 2, 8 sept. 2012
 • Regelmaat Nr. 4, 2012
 • Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 9e jrg. nr. 4, juli/aug. 2012
 • Tijdschrift Vervoer & Recht Nr. 4, aug. 2012

Jeugd-, relatie- & erfrecht

 • Right! Tijdschrift voor de rechten van het kind 22e jrg. nr. 3, sept. 2012

Onderwijsrecht

 • School en Wet 90e jrg. nr. 4, 2012
 • Tijdschrift voor klachtrecht 8e jrg. nr. 3/4, juni 2012

Sociaal Recht

 • Praktijkblad Salarisadministratie 14e jrg. nr. 12,7 sept. 2012
 • Tijdschrift Vervoer & Recht Nr. 4, aug. 2012

Staats- & bestuursrecht

 • Justitiële verkenningen 38e jrg. nr. 5, sept. 2012
 • Regelmaat Nr. 4, 2012

Straf (proces)recht, penitentiair recht & criminologie

 • Common Market Law Review Nr. 4, 2012
 • Justitiële verkenningen 38e jrg. nr. 5, sept. 2012
 • Rechtskundig Weekblad 76e jrg. nr. 1, sept. 2012

Wetgeving

Staatsblad

 • Kinderopvangtoeslag Inwerkingtreding
 • Tarieven strafzaken
 • Provinciaal medebewind Inwerkingtreding
 • Langere proeftijd bij mishandeling dieren
 • Werkwijze College voor de rechten van de mens

Nieuwe wetsvoorstellen

 • Toetsing wetten aan internationaal recht
 • Vermindering Kamerleden

Vervolgstukken

 • Remigratiewet
 • Wederzijdse bijstand belastingzaken
 • Europese regels wegvervoer
 • Sanctiebeleid SZW
 • Geneesmiddelenbewaking
 • Concentratietoetsing zorg
 • Definiëring ‘arbeidstijd’

Nota’s, rapporten & verslagen

 • Voetbalvandalisme
 • Octrooi- en kwekersrecht
 • Aangifte onder nummer
 • Minder regels, meer op straat
 • Jeugdzorg
 • Jeugdzorg
 • Toekomst financiële sector
 • Europees conservatoir beslag
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Adviesvoornemens SER 2013
 • Optimalisering budgetrecht
 • Eurosur

Nieuws

 • Mensenrechten systematisch vaker geschonden na 9/11
 • Bundesverfassungsgericht: Groen licht met voorwaarden voor ESM
 • Cloud computing en de bescherming van persoonsgegevens
 • Uitzonderingen aanhoudingsbevel niet beperken tot eigen staatsburgers
 • Pilot adolescentenstrafrecht in Almelo
 • Buitenlandse leverancier in eigen land voor rechter dagen

Universitair nieuws

 • Oraties
 • Promoties
 • Scriptie

Personalia

 • Hoogleraren

Agenda

25 09 2012 SG Mensenrechten en China

01 10 2012 Mediationcongres 2012

03 10 2012 CIROC Mexico Seminar

03, 24 en 31 10 2012 GPKL Regiodagen

11 10 2012 VVR Jaarcongres

18 10 2012 VAR studiemiddag

29 10 2012 Nieuwe Zaaksbehandeling

30 10 2012 NGB Extra Schadeberekening

Agenda Kort

24 09 2012 Beroepsopleiding Gemeentejuristen

25 09 2012 Lezing Zwolsch Juridisch Genootschap

25 09 2012 SG Mensenrechten en China

26 09 2012 Lunch & Learn Sports Law: The Murphy Case

27 09 2012 Studiemiddag Psychologie en recht

27 09 2012 Seminar Integriteit bij de politie

 

Print Friendly and PDF ^