Nederlands juristenblad

10 augustus 2012
Aflevering 28


Vooraf  
 • Punitive psychiatry - punitive taxation? (Wattel)
 

Wetenschap
 
 • Slachtoffers van internationale misdrijven in het strafproces (Zegveld)
 

Focus
 
 • De doorberekening van administratiekosten bij verkeersboetes. Over de toelaatbaarheid van een verplichte eigen bijdrage bij afhandeling van lichte verkeersovertredingen (van der Hulst)
 

Praktijk
 
 • Pleidooi voor het kopen van standaardsoftware (Rinzema)
 

Opinie
 
 • ZZM bij afhandeling van strafzaken (Leliveld)
 

Reacties
 
 • De verpakking van de vrucht. 'Alles wat je weggooit is de verpakking' (Snijders-Borst)
 

Naschrift
 
 • Naschrift (Dorscheidt)
 

Rechtspraak
 
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 
 • Hof van Justitie EU (Arabadjiev, Cunha Rodrigues, Löhmus, O Caoimh, Rosas)
 
 • Hoge Raad (van Buchem-Spapens, van Duijvendijk-Brand, Heisterkamp, Loth, Numann, Rank-Berenschot, Streefkerk, Thunnissen)
 
 • Hoge Raad (Asser, Bakels, van Buchem-Spapens, Fleers, Meijer, van Oven, Ruig, Streefkerk, Wesseling-van Gent)
 
 • Hoge Raad (Dempsey, Drion, Fleers, Heisterkamp, Ruig, Snijders, Streefkerk, Vlas)
 
 • Hoge Raad (Alt, Bakels, Drion, Fleers, Heisterkamp, van Oven, Wuisman)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1611 (Bakels, Fleers, Loth, Ruig, Snijders, Streefkerk, Timmerman, Tjittes)
 
 • Hoge Raad (van Buchem-Spapens, Fleers, Heisterkamp, Huydecoper, van Oven, van den Steenhoven, Streefkerk)
 
 • Hoge Raad (Asser, Drion, Heisterkamp, Numann, Snijders, Wissink)
 
 • Hoge Raad (Fleers, Heisterkamp, Loth, van Oven, van Oven, Scheltema, Streefkerk, Wuisman)
 
 • Hoge Raad (Bakels, Drion, Fleers, Heisterkamp, van Oven, Spier, van der Wiel, van Wijk)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1616 (Drion, Fleers, Heisterkamp, Snijders, van den Steenhoven, Streefkerk, Tjittes, Vlas)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1617 (van Doleweerd, Groos, Knigge, van Schendel, Wortel)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1618 (van Dorst, de Hullu, Jörg, Knigge, Wiersum)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1619 (van Dorst, de Hullu, Kuijper, de Savornin Lohman, Silvis)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1620 (van Dorst, de Hullu, Jebbink, Knigge, de Savornin Lohman)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1621 (Groos, Knigge, Nooitgedagt, van Schendel, Splinter-van Kan)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1622 (Buruma, van Dorst, Kuijper, de Savornin Lohman, Vegter)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1623 (Feteris, Fierstra, IJzerman, Koopman, van Loon, Punt)
 
 • Hoge Raad, NJB 2012, 1624 (van den Berge, Feteris, Ilsink, Koopman, Schaap)
 
 • Raad van State, NJB 2012, 1625 (van Altena, Hammerstein, Offers)
 
 • Raad van State, NJB 2012, 1626 (van Buuren, Ellerman, de Groot, Koeman, Kramer, van Riessen)
 
 • Centrale Raad van Beroep, NJB 2012, 1627 (de Mooij)
 
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven, NJB 2012, 1628 (Dijt, van der Ham, Kerkmeester)
 
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven, NJB 2012, 1629 (Borgesius, Eggeraat, van Lierop)
 

Boeken
 
 • De neutrale strafrechter. Instrumenten en waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Tineke Cleiren, NJB 2012, 1630
 
 • Institutionele aspecten van constitutionele toetsing - dr. Ph. Kiiver, mr. W. van der Woude en prof. mr. L.F.M. Verhey, NJB 2012, 1630
 

Bijdragen
 
 • In Extenso. Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken belicht - C.J.H. Jansen en J.J.J. Sillen (red.), NJB 2012, 1630
 

Boeken
 
 • Het kind in het immigratierecht - mr. drs. G.G. Lodder en prof. mr. P.R. Rodrigues (red.), NJB 2012, 1630
 
 • Flex BV. Tekst & Toelichting - mr. W. Bosse, NJB 2012, 1630
 

Nieuws
 
 • College van toezicht advocatuur naderbij, NJB 2012, 1672
 
 • SGP mag vrouwen niet weren van kieslijst, NJB 2012, 1673
 
 • Adolescentenstrafrecht, NJB 2012, 1674
 
 • Regels gevangenenvervoer onduidelijk, NJB 2012, 1675
 
 • Verwesterde Somaliërs, NJB 2012, 1676

 
 

Print Friendly and PDF ^