Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Per 1 januari 2013 zal tegelijk met de Politiewet 2012 de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 in werking treden.

De Invoerings- en aanpassingswet Politiewet treft de noodzakelijke overgangsmaatregelen met het oog op de invoering van de Politiewet. Daarnaast bevat het de vermelding van de nieuwe grondslagen van die uitvoeringsregelingen die op de Politiewet 1993 berusten en na de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 blijven gelden. Ten slotte worden in deze wet diverse wetten aangepast, waarin wordt verwezen naar de Politiewet 1993 of begrippen uit die wet.

Stb. 2012, 316 en 317

Print Friendly and PDF ^