Mogelijke frauduleuze handeling aanleiding voor rechtsgeldig ontslag?

De kantonrechter te Haarlem heeft zich op 18 september 2013 uitgelaten over de vordering van een werknemer om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen en werknemer weder te werk te stellen. De kantonrechter oordeelde dat er geen reden was voor een ontslag op staande voet, aangezien niet vast is komen te staan dat werknemer frauduleuze handelingen zou hebben verricht.

Lees verder:

Meer weten? Kom dan op donderdag 10 april 2014 naar de door BijzonderStrafrecht.nl Academie georganiseerde Cursus Raakvlakken tussen Arbeidsrecht & Strafrecht.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^