Modernisering Wetboek van Strafvordering: Eerste wetsvoorstel eerste tranche treedt in werking

De wet 'Digitale processtukken' treedt op 1 december 2016 in werking. De wet 'Digitale processtukken' is onderdeel van de eerste tranche van het programma 'Modernisering Wetboek van Strafvordering'.

Deze wet verbetert in het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten het gebruik van elektronische processtukken. Hiermee wil de regering de stukkenstroom binnen de strafrechtketen verbeteren.

Het voorstel bevat regelingen voor de integriteit en elektronisch ondertekenen van processtukken, het digitaal doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en het kennisnemen van processtukken.

Van dezelfde tranche maken ook deel uit de wetsvoorstellen 'Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen' (USB) en 'Internationale samenwerking in strafzaken'. Op 21 september j.l. bracht de Tweede Kamer verslag uit over het wetsvoorstel 'Internationale samenwerking in strafzaken'. Het wetvoorstel USB werd op 4 oktober j.l. aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor meer informatie: 

 

 

Print Friendly and PDF ^