Modernisering Wetboek van Strafvordering: Boeken 1 en 2 in concept af

De concept wetteksten van de Boeken 1 (Algemene bepalingen) en 2 (Het opsporingsonderzoek) zijn gereed. Dat betekent niet dat deze Boeken al in consultatie gaan. Professor Knigge zal de concepten nu toetsen op samenhang en in december zullen de betrokken ketenpartners nog een laatste keer spreken over de inhoud van de concepten. Ook de definitieve paragrafen uitvoeringsconsequenties worden nog ingevoegd. De Minister beslist daarna hoe de definitieve consultatieversies eruit gaan zien. De Boeken 1 en 2 gaan van 16 januari 2017 tot en met 16 juni 2017 in consultatie.

Om tot de conceptversies te komen zijn vanaf januari 2014 veel gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartners, de advocatuur en de wetenschap. Er hebben twee congressen plaatsgevonden en verschillende werkbezoeken zijn afgelegd. De Commissie Modernisering Wetboek van Strafvordering – een Commissie bestaande uit hoogleraren – heeft met alle stukken meegelezen en zal de concepten wederom toetsen voordat ze in consultatie gaan.

Paragrafen uitvoeringsconsequenties voor Boeken 1 en 2 in de maak

De paragrafen uitvoeringsconsequenties voor de Memories van Toelichting bij de Boeken 1 en 2 van het gemoderniseerde wetboek zijn bijna klaar.

Een van de belangrijke taken van het programma WSvCK is het schrijven van de paragrafen van de Memories van Toelichting die zien op de uitvoeringsconsequenties van de modernisering van het wetboek. In dit stuk wordt duidelijk gemaakt hoe die paragrafen tot stand komen en wat voor de Boeken 1 en 2 de stand van zaken is. Er wordt ook vooruit gekeken: wat gebeurt er de komende maanden?

 

 

Print Friendly and PDF ^