Modernisering Strafvordering: Boeken 3, 4, 5 en 6 in preconsultatie

De boeken 3 (vervolging), 4 (berechting), 5 (rechtsmiddelen) en 6 (bijzondere regels van strafvordering) zijn in preconsultatie. Dat betekent dat de betrokken partners de wetteksten van de afzonderlijke boeken nu voor de eerste keer in zijn geheel te zien hebben gekregen. Op dit moment worden de teksten besproken in de werkgroep Van Dijk/ IJzerman. De adviezen die hieruit volgen worden meegenomen bij de versies die in het najaar formele consultatie gaan. De formele versies worden gepubliceerd op de website. 

 

 

Print Friendly and PDF ^